Ikärajat

TIETOA IKÄRAJOISTA

Ikäraja on varoitus elokuvan, televisio-ohjelman tai digitaalisen pelin mahdollisesta haitallisuudesta lapselle. Elokuvat, televisio-ohjelmat ja digitaaliset pelit merkitään ikärajalla ja sisältösymbolilla. Merkki kertoo minkälaisten lapsille haitallisten sisältöjen vuoksi ohjelmalla on ikäraja.

Ikärajat eivät ole suosituksia tietyn ikäisille. Kaikille sallittu ohjelma ei siis tarkoita lastenohjelmaa, vaan että ohjelmassa ei ole lapsille haitallista väkivaltaa, seksiä, ahdistavuutta tai päihteidenkäyttöä.

Kaikissa ohjelmissa ei ole ikäraja- ja sisältömerkintää. Esimerkiksi opetus-, sivistys-, kulttuuri-, musiikki-, urheilu-, visailu-, harrastus-, keskustelu-, ajankohtais- ja uutisohjelmia ei luokitella, joten niissä ei ole merkintöjäkään.Uusi ikärajamerkintä on siis aina osoitus siitä, että ohjelman haitallisuus on arvioitu.

ikarajat010112.img_assist_custom-423x261 

 

Kuinka huoltajan tulisi suhtautua ikärajoihin?

Kuvaohjelmalaki, johon ikärajat perustuvat on luonteeltaan lastensuojelulaki. Sen tarkoitus on suojella lapsia ohjelmien ja pelien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Lapsen kyky ymmärtää ja tulkita mediaa on riippuvainen sekä emotionaalisista että kognitiivisista taidoista, jotka kehittyvät iän myötä. Niissä voi olla suuriakin yksilöllisiä eroja, joten haitallisuusarviointien perusteena käytetään ns. "normikehitystä".

Faktan ja fiktion erottelukyky on perusedellytys sille, että voi ottaa etäisyyttä liian pelottaviin mediasisältöihin. Se kehittyy alle kouluikäisillä lapsilla vähitellen. Ala-asteikäisillä on jo enemmän kykyä arvioida ja kyseenalaistaa erilaisia mediasisältöjä, eritellä esimerkiksi syy- ja seuraussuhteita ja arvioida sitä, mikä on oikein ja väärin. Nuoruusikää lähestyttäessä korostuu tarve saada voimakkaita tunnekokemuksia ja jännitystä, mutta oman sietokyvyn rajat yliarvioidaan helposti. Erilaisia mediasankareita ihaillaan ja käytetään myös oman identiteetin rakennuspalikoina.

symbolit.img_assist_custom-423x234

Kuka antaa ohjelmille ikärajat?

Vuoden 2012 alusta ikärajaluokittelu siirtyy pääosin media-alalla työskenteleville itsenäisille kuvaohjelmaluokittelijoille. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus kouluttaa luokittelijat ja valvoo heidän toimintaansa. Myös Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi edelleen luokitella ohjelmia.

Mitä jos ikäraja on mielestäni väärä?

Tämän sivun kautta löydät ne tahot, joille voit antaa palautetta mediaa koskevissa kysymyksissä. Valitse oheisen linkin sivulta, mistä aiheesta haluat antaa palautetta. http://www.meku.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=283&lang=fi

 

PELIEN IKÄRAJAT

Kaikki pelit eivät sovi lapsille. Digitaalisten pelien koteloissa on ikämerkinnän lisäksi oltava myös pelin sisältöä kuvaavia merkintöjä. Joissain peleissä oleva väkivalta, seksi, kauhu tai päihteiden käyttö on haitallisa lapsen kehitykselle, siksi pelikotelossa on merkintä myös pelin sisällöstä. Pelien käsuositukset ja -rajat perustuvat pelien haitallisuuteen, eivät niiden tekniseen vaikeuteen. Alle 18-vuotiailta kiellettyä peliä ei saa luovuttaa alaikäiselle.

Pelien_ikaerajat 

Suurimmat tietokone- ja konsolipelien valmistajat ovat sitoutuneet käyttämään peleissään yleiseurooppalaista PEGI-merkintää. Merkintä on kuitenkin vapaaehtoinen, maksullinen järjestelmä, minkä takia se ei Suomessa ole ainoa merkintäjärjestelmä. Jos pelissä ei ole yleiseurooppalaista merkintää, on siinä oltava kotimainen merkintä. PEGI on lyhenne sanoista Pan European Game Information - yleiseurooppalainen pelitieto. Se auttaa vanhempia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, kun he ostavat lapsilleen tietokone- tai konsolipelejä.

 

Mitä merkinnät tarkoittavat?

PEGI-merkintä, joka tarkoittaa ikärajaa 3, 7, 12, 16 tai 18, esitetään pakkauksen etu- ja takakannessa. Merkintä antaa luotettavaa tietoa pelin sisällön soveltuvuudesta alaikäisille. Luokitus ei kerro pelin vaikeudesta tai sen pelaamiseen tarvittavista taidoista.

320PEGI 3

Tämän luokituksen mukaisten pelien sisällön katsotaan soveltuvan kaikenikäisille. Väkivaltaa voi esiintyä vähän komiikan yhteydessä (esimerkiksi Väiski Vemmelsäären tai Tomin ja Jerryn kaltaisten piirroshahmojen käyttämä väkivalta). Lapsi ei saa pystyä yhdistämään piirroshahmoa elävään henkilöön, vaan pelin on oltava täysin kuvitteellinen. Peli ei saa sisältää mitään ääniä tai kuvia, jotka saattavat herättää pelkoa tai kauhua nuorissa lapsissa. Pelissä ei saa käyttää kirosanoja.

 

321PEGI 7

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki pelit, joille muuten annettaisiin luokitus 3 mutta joissa on kohtauksia tai ääniä, jotka saattavat olla pelottavia.

 

322PEGI 12

Tämän ikäryhmän videopeleissä voidaan esittää hieman todentuntuisempaa väkivaltaa, joka kohdistuu kuvitteellisiin hahmoihin, ja/tai epätodellista väkivaltaa, joka kohdistuu ihmisiltä näyttäviin hahmoihin tai tunnistettaviin eläimiin. Videopeleissä voi olla hieman enemmän alastomuutta. Kiroilun on oltava lievää eikä se saa sisältää seksuaalista sanastoa

 

323PEGI 16

Tätä luokitusta sovelletaan, kun väkivalta (tai seksuaalinen toiminta) esitetään tavalla, joka näyttää samalta kuin tosielämässä. Tämän ikäryhmän nuorten oletetaan jo pystyvän käsittelemään voimakkaampaa kiroilua sekä tupakoinnin, huumeidenkäytön ja rikollisuuden esittämistä.

 

324PEGI 18

Täysi-ikäisyyden luokitusmerkintää käytetään, kun pelissä esitetty väkivalta on luonteeltaan törkeää ja/tai tietyntyyppistä. Törkeää väkivaltaa on vaikea määritellä, sillä näkemykset voivat monesti olla hyvin erilaisia, mutta yleisesti katsoen se voidaan määritellä väkivallaksi, joka herättää katsojassa vastenmielisyyttä.

 

Pelien sisältösymbolit

Pakkauksen kyljessä esitettävät sisältösymbolit kertovat tärkeimmät syyt, joiden takia peli on saanut tietyn luokituksen. Sisältösymboleja on kahdeksan: väkivalta, kiroilu, kauhu, huumeet, seksi, syrjintä, uhkapeli ja verkkopeli.

308Kiroilu

Peli sisältää voimakasta kielenkäyttöä

311Syrjintä

Peli sisältää syrjintää tai syrjintään rohkaisevaa materiaalia

313Huumeet

Peli sisältää viittauksia huumeiden käyttöön tai huumeiden käyttöä

309Kauhu

Peli voi herättää pelkoa tai kauhua pienissä lapsissa

312Uhkapeli

Peli rohkaisee pelaamaan uhkapeliä tai opettaa uhkapelin pelaamista

310Seksi

Peli sisältää alastomuutta ja/tai seksuaalista materiaalia ja/tai viittauksia seksiin

307Väkivalta

Peli sisältää väkivaltaa

314Online

Peliä voi pelata verkossa

Kun haluat tietää, mikä luokitus jollekin tietylle pelille on annettu, löydät tiedon helposti PEGI-tietokannasta. Tietokannassa näkyy sekä symboli että kuvailutermit, jotka liittyvät valitsemaasi peliin. PEGI-tietokanta sisältää tällä hetkellä kaikki pelit, jotka on luokiteltu 3.1.2003 toimintansa aloittaneessa PEGI-järjestelmässä.

Linkki PEGI:n peliluokitustietokantaan on tässä: http://www.pegi.info/fi/index/id/541

 

Tällä sivulla olevat tekstit ovat lainauksia Ikärajat.fi -esitteestä sekä  PEG infon ja MEKU:n internetsivuilta.

MEKU eli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen uusi virasto, jonka tehtäviä ovat mediakasvatuksen edistäminen sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta. MEKU toimii asiantuntijana lasten mediaympäristön kehityksessä, edistää alaan liittyvää tutkimusta ja seuraa alan kansainvälistä kehitystä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista.

 Lisää tietoa ohjelmien ja pelien ikärajoista, lasten ja nuorten mediakasvatuksesta, lasten internetin ja matkapuhelinten käytöstä löydät tästä MEKU:n linkistä. http://www.meku.fi/index.php?lang=fi

sekä PEG infon nettisivuilta, osoitteesta: http://www.pegi.info/fi/index/id/201/

pegi_logo.img_assist_custom-100x41
mekulogo

Powered by Powered by